AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTUNU ŞƏKİ FİLİALININ ELMİ ŞURASI

Çap

 

Azərbaycan Müəllimlər institutunun Şəki filialının Elmi Şurası filialda tədrisin, elmi tədqiqatların səmərə və keyfiyyətinin artırılması, şəhərin ictimai və mədəni həyatında filial əməkdaşlarının rolunun yüksəldilməsi, məqsədlərinə xidmət edir.
AMİ-nin Şəki filialının Elmi Şurasının yeni tərkibi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, professor A.H.Naxçıvanlının 02/81 saylı, 06.04.2015-ci il tarixli əmri ilə tərkibi 19 nəfərdən ibarət olmaqla 3 il müddətinə yaradılmışdır. Elmi Şuranın sədri, AMİ-nin Şəki filialının direktoru, dos. R.A.Rasulov hər yeni dərs ilinin əvvəlində Elmi Şuranın tərtib edilmiş illik iş planının geniş müzakirəsini keçirir, iş planı  təsdiq olunduqdan sonra ayda bir dəfədən gec olmayaraq Elmi Şura iclaslarının iş planına müvafiq keçirilməsinə nəzarət və rəhbərlik edir. Elmi Şuraya çıxarılan məsələlər hazırlıqlı şəkildə, arayiş və qərar layihəsilə birgə təqdim olunur. Müzakirələrdə demokratiklik, aşkarlıq və obyektivlik əsas meyarlar kimi daim gözlənilir.

AMİ-nin Şəki filialının Elmi Şurası:

• Filialın strukturunu, qəbul planını, ayrı-ayrı struktur və bölmələrin illik iş planlarını müzakirə və təsdiq edir;
• Fakültə dekanı, kafedra müdiri, professor və dosent, vəzifələrini tutmaq üçün vakant yerlərə müsabiqə keçirilməsi məqsədi ilə AMİ-nin rektorluğu qarşısında vəsatət qaldırır.
• Filiala tələbə qəbulu planını müəyyənləşdirir;
• Zəruri hallarda ayrı-ayrı ixtisasların tədris planlarında yerdəyişmələr edir;
• Filialda ilkin kadr hazırlığı məsələlərini, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin yekunlarını ayrı-ayrı struktur və bölmələrin hesabatlarını dinləyir və müvafiq qərarlar qəbul edir;
• Ötən tədris ilinin yekunlarını təhlil edir və yeni tədris ilində qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirir;
• Filialda ixtisasartırma və yenidənhazırlanma kurslarının təşkili və tədris prosesinin gedişi vəziyyətinə nəzarət edir;
• Əsaslı təmir, qışa hazırlıq, təmir-tikinti və maliyyə -təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini müzakirə edir;
• Filialda elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi məsələlərini müzakirə edir;
• Tələbələrin pedaqoji təcrübələrinin təşkili gedişi və yekunlarına dair məsələləri müzakirə edir;
• Filialda işləyən dissertant və doktoranturaların hesabatlarını dinləyir;
• Tələbə Elmi Cəmiyyəti və Tələbə Gənclər Təşkilatının fəaliyyətini müzakirə edir;
• Filialın professor-müəllim heyətinin və tələbələrin Respublika Elmi Konfranslarında iştirakı ilə bağlı məsələləri müzakirə edir;
• Professor-müəllim heyəti və tələbələrin təltif edilməsi ilə əlaqədar təklifləri nəzərdən keçirir;
• Filialda kafedraların və kabinetlərin, habelə digər bölmə və strukturların fəaliyyəti haqqında hesabatları dinləyir;
• Yeni tədris ilinə, imtahan sessiyasına və Buraxılış hazırlığın vəziyyətini müzakirə edir və qərarlar qəbul edir;
• Buraxılışla bağlı Yekun Dövlət Attestasiyasının yekunlarını müzakirə edir.

AMİ-nin Şəki filialının Elmi Şurasının üzvləri:

1. Rasulov Rafiq Abduləli o.-direktor, r.e.d.,dos,sədr 
2. Abdullayeva Gülarə Abdurahman q.-tədris iş.ü.d/m.fil.e.n.,üzv.
3. Çələbiyev Nuralı Zərbalı o.-elmi.işlər ü.d/m.,p.e.n.,dos.,üzv
4. Abdullayeva Xalidə Firudin q.-dekan, b/m., üzv
5. Adışirinov Kamil Fikrət oğlu - f.e.n., b/m, Elmi katib,üzv
6. Rəhimova Yeganə Abdulla q.-tədris şöb.müdiri, b/m.,üzv
8. Şükürlü Yusif Hacıbala o.-f.r.e.n.,dos.üzv
9. İbrahimov Firədun Nadir o.-Təbiət Elmləri və tədrisi metodikası kaf. müdiri, p.e.d prof.,üzv
10. Mürşüdova Ulduz Bəşir q.-Dillər k.müd.,f.e.n.b/m,üzv
11. Bədiyev Sədrəddin Rəhim o.-Ümumelmi fənlər kaf.müdiri,p.e.n.b/müəllim,üzv
12. Həmidova Xuraman İsa q.- Kredit sistem.və təl.nalil.qiym.kab.müd.k.b/m, üzv
13. Aslanov Vaqif Cumay o.-b/m, üzv
14. Əkbərova Əsmayə Bəxtiyar q.-Əlavə təh.met. xid.kab.müd., b/m., üzv
15.Adışirinova Almaz Mustafa q.-Kredit sis.və təl.nail.qiy.kab.müdiri, üzv
16. Abdurrahmanov Vuqar Əbülfət o.- f.r.e.n b/m., üzv
17.Lətifova Brilyant Seyran q.-baş mühasib, üzv
18. Məhərrəmov Tahir Məhərrəm o.-həmkarlar təşk.sədri, üzv
19. Həmidov Elçin Elman o. -Tələbə Gənclər təşkilatının sədri, üzv
20. Feyzullayeva Səadət Teyfuq q. - b/m TEC-nin sədri, üzv