Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 4 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 22 nəfər
Professor - 2 nəfər
Dosent - 9 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 50 nəfər

Saat

Ulti Clocks content

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

KEÇİDLƏR

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBu gün283
mod_vvisit_counterDünən5690
mod_vvisit_counterBu həftə14596
mod_vvisit_counterKeçən həftə33577
mod_vvisit_counterBu ay129081
mod_vvisit_counterKeçən ay139653
mod_vvisit_counterCəmi3761590

Sizin İP: 54.161.21.157
 , 
Tarix: İyul 27, 2017

Tərcümə et

English Russian

ÜMUMELMİ FƏNLƏR KAFEDRASI

PDF faylını alÇapE-poçt

BƏDİYEV SƏDRƏDDİN RƏHİM OĞLU


Bediyev-Sedreddin-(1).jpgPedaqoji elmlər namizədi, baş müəllim, Ümumelmi fənlər” kafedrasının müdiri

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1946-cı ildə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasında anadan olmuşdur. 1955-1966-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində orta təhsil almışdır. 1970-ci ildə ADPU-nin fizika fakultəsini bitirmişdir. 1970-1983-cü illərdə Şəki rayonunun İnçə-Zunud, Qoxmuq kənd orta məktəblərində fizika müəllimi işləmişdir. 1883-cü ildən 1997-ci ilədək ABPKİA və YH İnstitutunun (hazırda AMİ) Şəki filialında kabinet müdiri, 1997-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında Tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2000-2008-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialında “Müasir təlim metodları və dayaq məntəqələri ilə iş” kabinetinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialının “Ümumelmi fənlər” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.
Azərbaycan Respublikasının Qabaqcıl Maarif xadimidir. Baş müəllimdir. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏSİLİ, ELMİ ADLARI, ELMİ DƏRƏCƏSİ

1970-ci ildə ADPU-nun fiizika fakultəsini bitirmişdir.
2008-ci ildə “Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni təlim texnologiyalarından istifadə” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1998-ci ildən Baş müəllimdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970-ci ildə Şəki rayonu İnçə-Zunud kənd orta məktəbində müəllim;
1971-ci ildə Hərbi xidmətdə olmuşdur;
1972-1974-cü illərdə Şəki rayonu İnçə-Zunud kənd orta məktənində müəllim;
1974-1983-cü illərdə Şəki rayonu Qoxmuq kənd orta məktəbində müəllim;
1983-1997-ci illərdə ABPKİAvə YH İnstitutunun Şəki filialında kabinet müdiri;
1997-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında tədris şöbəsinin müdiri;
2000-2008-ci illərdə AMİ –nin Şəki filialında kabinet müdiri;
2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri;
Apardığı dərslər: Pedaqogika, Fizikanın tədrisi metodikası.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təlim-tərbiyə prosesində yeni təlim texnologiyalarından istifadə.

ELMİ–METODİK MƏQALƏLƏRİ

1.Fizika dərslərindən xətaların hesablanılmasının öyrədilməsi. // Fizika və riyaziyyat tədrisi N-1,1978.
2.Fənn müvəffəqiyyətlə öyrədilir. // Azərbaycan məktəbi. N-1, 1984.
3.Filialın dayaq məntəqələri ilə əlbir işi. // AMİ-nin Elmi əsərləri. N-2, 2004.
4.Yaradıcı işləməyi həyat amilinə çevirən müəllim. // AMİ-nin Elmi əsərləri N-4, 2004.
5.Orta ümumtəhsil məktəblərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə edərək şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. // Azərbaycan məktəbi. N-6, 2005.
6.Yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində liderlik problemi. // Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. N-4 2005.
7.Fizika dərslərində şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni təlim texnologiyalarının rolu. // ADPU-nun Xəbərləri. N-5, 2005
8.Yeni təlim texnologiyaları vasitəsilə ibtidai sinif şagirdlərinin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. ADPU –nun Xəbərləri. N-4, 2006.
9.От традиций к инновациям: к вопросу о сущности технологий обучения. //Учитель. М, №6, 2008.
10.Təlim texnologiyaları və onların mahiyyəti. // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə. N-1, 2008.
11.Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri №4, 2009.
12.Müəllimin professoqramında etika problemi. "Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri" №5, 2010.
13.Технология обучения, его сущность. Педагогические науки, №4, 2010, Москва.
14.Технология обучения, его сущность. Хабарщы. №2-3. Алматы, 2010.
15.Yeni təlim texnologiyalarının tətbiq olunduğu dərslərdə tərbiyə məsələləri.ADPU-nun Xəbərləri.№3 2012
16.Ənənə və müasirlik.müasir dərs,onun bəzi xüsusiyyətləri haqqında.Hümanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri.№1 2014
17.Gənc nəslə erməni vandalizmi haqqında.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutu.Beynəlxalq konfrans.Bakı,2013
18.Görkəmli pedaqoq - Rəfid bəy Əfəndiyev II Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri №4, 2014
19.Biliklərin müstəqil əldə edilməsi Qlobal təhsilin önəm verdiyi problem II Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. Bakı, №3, 2015
20.Müəllim peşəkarlığının taksonomiyası "Təhsil", №11, 2016
21.Azərbaycanda gender siyasəti Ümummilli lider H.Əliyevin ideyalarının davamı kimi. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №1, 2016
22.Milli təhsilimizin inkişaf mərhələləri, "Təhsil", №12, 2016

METODİK  VƏSAİTLƏRİ

Fizikadan test məsələlərinin həlli metodikası və testlər. Bakı: Təhsil, 1999.
Fizikadan test məsələlərinin şagirdlərin intelektual səviyyəsinin yüksəldilməsində rolu və təsnifi. Bakı: Müəllim, 2003.
Fiizikanın tədrisində fəal təlim metodlarından istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. ADPU-nun nəşriyyatı, 2005.
Yeni təlim texnologiyaları dərslərdə. Şəki, 2007.
Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri(Müəllimlər üçün metodiki vəsait). Bakı, "Dərələyəz-M" nəşriyyatı 2009.
Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri.
Yenidən işlənmiş,əlavələr edilmiş 2-ci nəşr.Bakı "Mütərəcim" nəşriyyatı.2014

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

Didaktika (həmmüəlliflərlə birlikdə). Bakı, "Mütərcim", 2011.

FƏNN PROQRAMLARI

Didaktika-Ali pedaqoji institutlar üçün proqram. Müəlliflər: p.e.dF.N.İbrahimov, p.f.dok S.R.Bədiyev. Bakı, "Müəllim", 2011.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

İREX-in, Unisef-in, BP-BRITISH COUNCIL-un Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə keçirdiyi beynəlxalq seminar və konfransların iştirakçısı olmuş, müvafiq sertifikatlar almışdır.
1.Пути развития творческих способностей учащихся. Теореческие и метологические проблемы собременного образования.-Метариалы международной научно-практический конференции.18-20 октября 2010 г. Москва.
2.Müəllimlik sənətində etika problemi. "Müəllim hazırlığının müasir problemi" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 28-29 oktyabr 2011-ci il.
3.Yeni təlim texnologiyalarının tətbiq olunduğu dərslərdə tərbiyə məsələləri "Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri" mövzusunda Respublika konfrans. Bakı, 28 iyun 2012
4.Gənc nəslə erməni vandalizmi haqqında AMEA-nın İnsan hüquqları İnstitutu. Beynəlxalq konfrans, Bakı, 2013
5.Ümummilli lider H.Əliyevin gender siyasəti qadın hərəkatını stimullaşdıran vasitə kimi. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri" VIII Beynəlxalq Elmi konfrans, BSU, 04-05 may, 2017

"ÜMUMELMİ FƏNLƏR" KAFEDRASI

AMİ-nin Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrası filial direktorunun 02 sentyabr 2002-ci il tarixli 65/35 nömrəli §3 əmri ilə yaradılmışdır. Həmin tarixdən 2006-cı ilədək kafedraya dos. əvəzi p.e.n. N.Çələbiyev rəhbərlik etmişdir.
06 yanvar 2007 –ci ildən – 01 dekabr 2008-ci ilədək kafedraya p.e.n. Ə.Süleymanov rəhbərlik etmişdir.
01 dekabr 2008-ci nildən kafedraya b/müəllim, p.e.n. S.Bədiyev rəhbərlik edir.

KAFEDRANIN TƏDRİS FƏALİYYƏTİ

Kafedranın tədris yükü əsasən İTPM, Təhsildə sosial psixoloji xidmət, Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisaslarının bazasında formalaşır. 2014-2015-ci tədris ilində kafedra üzrə dərs yükü 6869 saat olmuşdur. Kafedranın əməkdaşlarından dos. p.e.n. N.Çələbiyevin yazdığı “Uşaq psixologiyası” (Bakı,2005); “Təhsil sistemində psixoloji xidmət: nəzəriyyə və təcrübə” (Bakı,2009); p.e.d.F.İbrahimovun yazdığı “Pedaqogikaya giriş kursu” (Bakı,2008);"Pedaqogika" (dərslik 2014); "Riyaziyyatın tədrisi metodikası" (dərs vəsaiti, 2015) p.e.n S.Bədiyevin yazdığı “Fizikadan test məsələlərinin həlli metodikası və testlər” (Bakı,1999); “Fizikadan şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni təlim texnologiyalarından istifadə”(Bakı,2005); Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri və s. kimi dərslik və dərs vəsaitlərini göstərmək olar.
Kafedranın fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində 5 ədəd dərslik və dərs vəsaiti, 11 metodik vəsait hazırlanmış, onlarla elmi-metodiki məqalə hazırlanıb nüfuzlu jurnallarda nəşr edilmişdir.

KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR

Ana dilinin tədrisi metodikası (ADTM) 1,2
Ana dili.
İnkişaf və yaş psixologiyası 
s/f Azərbaycan dili tədrisi metodikasının aktual problemləri.
Eksperiment psixologiya
Təhsilin idarə olunması
Sosiologiya
Psixologiyanın tədrisi metodikası
Azərbaycan tarixi
Klinik psixologiya
Psixofiziologiya
Etnopsixologiya
İnkulizv təhsil
Nitq mədəniyyəti
Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Pediatriya və gigiyenanın əsasları
İbtidai təhsilin pedaqogikası - 1, 2
Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Uşaq anatomiyası və fiziologiyanın əsasları
Məktəbəqədər pedaqogika - 1,2
Xarici dil - 1, 2
Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasının nəzəri əsasları
İnformatika və təhsildə İKT
Mülkü müdafiə və tibbi biliklərin əsasları - 1,2
Deffektologiya və lokopediyanın əsasları
Sosial pedaqogika
Psixologiya
Pedaqogika
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası.
İbtidai təhsilin pedaqogikası.
s/f Müasir dövrün təhsil problemləri.
s/f Sosial psixologiyanın aktual problemləri.
İfadəli oxudan praktikum.
Nitq inkişafının metodikası.
Musiqi və onun tədrisi metodikası.
s/f Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili.
Pedaqoji- psixologiya.
Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası.
Pedaqoji etika.
Pedaqoji ustalığın əsasları.
s/f Azərbaycan xalq pedaqogikası.
Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası.
s/f Addım-addım proqramı və onun əsas mahiyyəti.
Sosial psixologiya.
Azərbaycan ədəbiyyat tarixi.
Fiziki mədəniyyət və onun tədrisi metodikası.
Uşaq psixologiyası.
Yaş psixologiyası.
Pedaoji psixologiya.

KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ ICTİMAİ FƏALİYYƏTİ

Kafedra əməkdaşlarının bir çoxu TEC-in xətti ilə tədqiqat işi aparan tələbələrə rəhbərlik edir, istiqamət verir (dos. N.Çələbiyev, b/müəllim S.Bədiyev və b.), institut tələbə özfəaliyyət kollektivinə məsləhət və istiqamət verir (b/müəllim M.Əbdürrəhimova və b.). Bir neçə əməkdaş isə Tələbə özünüidarə təşkilatına təhkim olunmuşdur.
Kafedranın əməkdaşlarından prof. F.İbrahimov, dos. N.Çələbiyev, p.e.n.S.Bədiyev institut Elmi Şurasının üzvüdürlər.
P.e.n. S.Bədiyev YAP Şəki təşkilatının “Dodu” ərazi ilk təşkilatının sədridir.

ELMI-PEDAQOJI KADRLARIN HAZIRLANMASI ISTIQAMƏTINDƏ IŞ

Kafedranın fəaliyyəti dövründə əməkdaşlardan F.N.İbrahimov pedaqoji elmlər doktoru, S.R.Bədiyev və K.Adışirinov elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışlar.
Kafedra əməkdaşlarından M.A.Əbdurrəhimova namizədlik dissertasiyasını tamamlamışdır.

KAFEDRA MÜƏLLIMLƏRININ ELMI-PEDAQOJI TƏRKIBI

Prof. Firəddun Nadir oğlu İbrahimov
Pedaqoji elmlər namizədi, b/müəllim - Sədrəddin Rəhim oğlu Bədiyev
Pedaqoji elmlər namizədi, dos. - Nuralı Zərbəli oğlu Çələbiyev
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru - Kamil Fikrət oğlu Adışirinov.
Baş müəllim - Vaqif Nüsrət oğlu İsmayılov
Baş müəllim - Mehriban Abas qızı Əbdürrəhimova.
Baş müəllim - Tahir Əhmədiyyə oğlu Həmidli.
Baş müəllim - Ulduz Şamil qızı Paşayeva.
Baş müəllim - Tofiq Bəxtiyar oğlu Namazov.
Baş müəllim - Mətanət Vahid qızı Kərimova
Baş müəllim - Almas Mustafa qızı Adışirinova
Müəllim - Könül Ramis qızı Eyvazova.
Müəllim -  Aygül Elxan qızı Salamova.
Müəllim - Leyla Niymət qızı Nuriyeva.
Müəllim - Gülnar Faiq qızı Kərimova.
Müəllim - Kəmalə Şaban q Ramazanova.
Müəllim -  Mətanət Eldar qızı Mustafayeva. 
Müəllim - Ələhməd Saddədin oğlu Yunusov.
Müəllim - Çimnaz Sultan qızı Mustafayeva.
Müəllim - Aygün Cavanşir qızı Məhərrəmova.
Müəllim - Günel Səbuhi qızı Abdullayeva


KAFEDRANIN ELMİ-TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ

Yeni təlim texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi problemləri;
Milli Kurikulum tələbləri əsasında dərslərin təşkili problemlərinin tətbiqi və təşkili.
Məktəbdə psixoloji xidmətin təşkili problemləri.

Tel: 044-277-10-67
Kafedranın işçiləri haqqında məlumat

ƏHMƏDOVA CƏNANƏ TALEH QIZI

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Şəki şəhəri

Təvəllüdü 08.06.1982

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi AMİ-nin Şəki filialı

Vəzifəsi Ümumelmi fənlər kafedrasının laborantı

Xidməti tel: 044-277-10-37

Mobil tel :

Ev tel:

Faks:

Elektron poçtu: 24-4-87-78

Abdullayeva Nərmin Sabir qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Şəki şəhəri

Təvəllüdü 05.05.89

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti

Vəzifəsi Ümumelmi fənlər kafedrasının laborantı

Xidməti tel: 044-277-10-37

Mobil tel :

Ev tel:

Faks:

Elektron poçtu: 24-5-00-75

 

Əlavələr:
Download this file (Ənənə və müasirlik.doc)Ənənə və müasirlik.doc43 Kb

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Sənə tapşırılmayan işi görməyə çalışma, çünki ondan xeyir görməzsən, öz işindən də geri qalarsan. ABBASQULU AĞA BAKIXANOV

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

Əla - 49.5%
Yaxşı - 17.2%
Qənaətbəxş - 14%
Bəyənmədim - 19.3%

Nəticə: 430
The voting for this poll has ended on: 19 Dek. 2016 - 00:00

KEÇİDLƏR

 

adpu1

QALEREYA

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

joomlatemp