Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 4 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 22 nəfər
Professor - 2 nəfər
Dosent - 9 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 50 nəfər

Saat

Ulti Clocks content

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

KEÇİDLƏR

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBu gün1060
mod_vvisit_counterDünən3138
mod_vvisit_counterBu həftə20742
mod_vvisit_counterKeçən həftə27513
mod_vvisit_counterBu ay102379
mod_vvisit_counterKeçən ay97740
mod_vvisit_counterCəmi3479336

Sizin İP: 54.162.91.86
 , 
Tarix: May 28, 2017

Tərcümə et

English Russian

TƏBİƏT ELMLƏRİ VƏ TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI

ÇapE-poçt

İBRAHİMOV FİRƏDUN NADİR OĞLU

Ibrahimov Firedun

Pedaqoji üzrə elmlər doktoru, professor.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1952-ci ildə Şəki rayonunun Qudula kəndində anadan olmuşdur. 1958-1965-ci illərdə Şəki rayon Qudula kənd səkkizillik, 1966-1968-ci illərdə Şəki şəhər 3 saylı orta məktəbdə ümumi orta təhsil almışdır. 1972 –ci ildə ADPİ-nin riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1977-1982-ci illərdə ADPİ-nin aspiranturasında qiyabi təhsil almış, 1982-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, pedaqoji elmlər namizədi dərəcəsi almışdır. 1998-2000-ci illərdə AETPEİ-da doktorantura hazırlığı keçmişdir. 2006-cı ildə “Alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, pedaqogika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının müdiri və professorudur. 2009-cu ildən Rusiya Sosial ve Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali, 1972-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.
1982-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək p.e.n. alimlik dərəcəsi almışdır.
2006-cı ildə pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2008-ci ildə dosent elmi adı almışdır.
2014-cü ildə professor elmi adı almışdır.
2014-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının professoru və müdiridir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972-1973-cü illər. Şəki rayon Təpəcənnət kənd məktəbində müəllim.
1973-1982-ci illər. Şəki rayon Baltalı kənd orta məktəbində müəllim və direktor.
1982-1992-ci illər. BPKİA və YH-nin Şəki filialının direktoru.
1993-cü il. Şəki şəhər 17 saylı orta məktəbin direktoru.
1993-2000-ci illər. BPKİA və YH İnstitutunun Şəki filialının direktoru.
2000-2005-ci illər. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı aparatında şöbə müdiri və müavin əvəzi.
2005-2010-cu illər , Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri.
2006-2014-cü illərdə AMİ-nin Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında baş müəllim, dosent, professor.
2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimidir.
2014-cü ildən hal-hazıradək AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının professoru və müdiri.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsilin tarixi və nəzəriyyəsi.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2002-ci ildə Sank-Peterburq şəhərində keçirilən “Dözümlülüyün pedaqoji aspektləri” probleminə həsr olunan konfransda iştirak etmiş və sözügedən problemin nəzəri aspektləri ilə bağlı çıxış etmişdir.
2011-2014-cü illərdə Rusiya Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən VII, VIII, IX Beynəlxalq simpoziumlarda iştirak etmişdir.
Azərbaycanda AMİ-nin təşkilatçılığı ilə “Müəllim hazırlığının aktual problemləri”nə həsr olunmuş II, III Beynəlxalq Elmi Konfranslarda iştirak etmişdir.
Təhsil Problemlər İnstitutunun 2013-cü ildə təşkil etdiyi “Təhsilin aktual problemləri”nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.

DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ

1. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, Mütərcim, 1999.
2. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, Mütərcim, 2003.
3. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Mütərcim, Bakı, 2007.
4. Pedaqogikaya giriş. Bakı, Mütərcim, 2008.
5. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010
6. Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.
7. “Didaktika” fənni üzrə proqram. Mütərcim, Bakı, AMİ, 2011.
8. Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, Mütərcim, 2013.
9. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, Mütərcim, 2014.
10. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), II nəşr. Bakı, Mütərcim, 2015
11. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mülahizələr (dərs vəsaiti), Bakı, Mütərcim, 2015


KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR

Bakalavr təhsil pilləsində:

1. Həndəsə (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
2. Diferensial tənliklər (Riyaziyyat və informatika xtisasında)
3. Riyazi fizika tənlikləri Riyazi analiz (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
4. Cəbr (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
6. Nəzəri fizika (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
7. Elektrotexnika və radiotexnika (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
8. Nəzəri mexanika (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
9. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
10. RİKNƏ (İTPM ixtisasında)
11. RİKTM (İTPM ixtisasında)
12. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
13. İnformatika və onun tədrisi metodikası ( Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
14. RÇDYOMH (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
15. Elementar riyaziyyat (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
16. İnformatika (Riyaziyyat və informatika, İTPM,Xarici dil, Tarix və coğrafiya ixtisaslarında)
17. Hesablama riyaziyyatı (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
18. Azərbaycan coğrafiyası (İTPM ixtisaslarında)
19. Biocoğrafiya (Tarix və coğrafiya ixtisasında)
20. Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi metodikası (MTPM ixtisasında)
21. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası (İTPM ixtisasında)
22. Uşağın anatomiya, fiziologiya və gigiyenası. (İTPM ixtisasında)
23. Ətraf aləmlə tanışlıq. (İTPM ixtisasında)
24. Tibbi biliklər. (İTPM, Filologiya ixtisasında)
25. Mülki müdafiə (Filologiya ixtisasında)

KAFEDRA MÜƏLLİMLƏRİNİN ELMİ-PEDAQOJİ TƏRKİBİ

Kafedrada 2 elmlər doktoru, 6 nəfər elmlər namizədi, 1 nəfər professor, 9 nəfər baş müəllim, 17 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfəri dissertantdır.

KAFEDRANIN ŞTAT CƏDVƏLİ

1. Dosent, f.r.ü.elmler.dok. - Rafiq Abduləli oğlu Rasulov
2. Professor, ped.e.d. – Firədun Nadir oğlu İbrahimov
3. Dosent, f.r.e.n. - Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü
4. B.e.n, baş müəllim Qəzənfər Musa oğlu Əliyev
5. G.m.e.n., baş müəllim - Hüseyn Lütvəli oğlu Mustafabəyli
6. Baş müəllim - Xuraman İsa qızı Həmidova
7. Baş müəllim - Gülnara Qurbanəli qızı Abdurrahmanova
8. Baş müəllim - Mehriban Nurməmməd qızı Kərimova
9. Baş müəllim - Səadət Teyfuq qızı Feyzullayeva
10. Baş müəllim - Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov
11. Müəllim - Sevinc İlqar qızı Kərimova
12. Müəllim - Tahirə Məmmədsaleh qızı Abdulxalıqova
13. Müəllim - Amalya Şirəli qızı Məhərrəmova
14. Baş müəllim - Aysel Beybala qızı İmanova
15. Baş müəllim - Kifayət Fikrət qızı Şirinova.
16. Müəllim - Qafqaz Məhəmmədhəsən oğlu Ağabalayev.
17. Müəllim - Şirəli Abbas oğlu Abbasov.
18. Müəllim - Sahib Camı oğlu Camıyev.
19. T.ü.f.d. Müəllim - Tofiq Vahid oğlu Mehdiyev.
20. Müəllim - Sevinc Akif qızı Əmrahova.
21. Müəllim - Gülnarə Bəhram qızı Qarayeva.
22. Müəllim - Nuranə Bəhram qızı Cəbrayılova.
23. Müəllim - Ulduz Əli qızı Əbdurəhimova.
24. Müəllim - Natiq Muxtar oğlu Salamov.
25. Müəllim - Xan Abubəkir oğlu İlyasov.
26. t.ü.f.d. Müəllim - Etibar Əsabəli oğlu Kərimov
27. Müəllim - Daşqın Rasim oğlu Yunusov
28. Müəllim - Könül Qurbanəli qızı Süleymanova
29. Müəllim - Ulduz Akif qızı Əbdürrəhimova


Əlavələr:
Download this file (F.IBRAHIMOVUN ELMI ESERLERI.pdf)F.IBRAHIMOVUN ELMI ESERLERI.pdf407 Kb

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Paxıl adam özgələrindən çox özünə ziyan vurur. M.QANDİ

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

Əla - 49.5%
Yaxşı - 17.2%
Qənaətbəxş - 14%
Bəyənmədim - 19.3%

Nəticə: 430
The voting for this poll has ended on: 19 Dek. 2016 - 00:00

KEÇİDLƏR

 

adpu1

QALEREYA

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

joomlatemp