Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 4 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 22 nəfər
Professor - 2 nəfər
Dosent - 9 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 50 nəfər

Saat

Ulti Clocks content

TƏQVİM

< Sentyabr 2010 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

KEÇİDLƏR

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBu gün274
mod_vvisit_counterDünən5690
mod_vvisit_counterBu həftə14587
mod_vvisit_counterKeçən həftə33577
mod_vvisit_counterBu ay129072
mod_vvisit_counterKeçən ay139653
mod_vvisit_counterCəmi3761581

Sizin İP: 54.161.21.157
 , 
Tarix: İyul 27, 2017

Tərcümə et

English Russian

TƏBİƏT ELMLƏRİ VƏ TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI

ÇapE-poçt


İBRAHİMOV FİRƏDUN NADİR OĞLU

Ibrahimov Firedun

Pedaqoji üzrə elmlər doktoru, professor.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1952-ci ildə Şəki rayonunun Qudula kəndində anadan olmuşdur. 1958-1965-ci illərdə Şəki rayon Qudula kənd səkkizillik, 1966-1968-ci illərdə Şəki şəhər 3 saylı orta məktəbdə ümumi orta təhsil almışdır. 1972 –ci ildə ADPİ-nin riyaziyyat fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1977-1982-ci illərdə ADPİ-nin aspiranturasında qiyabi təhsil almış, 1982-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, pedaqoji elmlər namizədi dərəcəsi almışdır. 1998-2000-ci illərdə AETPEİ-da doktorantura hazırlığı keçmişdir. 2006-cı ildə “Alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin optimal münasibətlərinin əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, pedaqogika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının müdiri və professorudur. 2009-cu ildən Rusiya Sosial ve Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali, 1972-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.
1982-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək p.e.n. alimlik dərəcəsi almışdır.
2006-cı ildə pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2008-ci ildə dosent elmi adı almışdır.
2014-cü ildə professor elmi adı almışdır.
2014-cü ildən AMİ-nin Şəki filialında Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının professoru və müdiridir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972-1973-cü illər. Şəki rayon Təpəcənnət kənd məktəbində müəllim.
1973-1982-ci illər. Şəki rayon Baltalı kənd orta məktəbində müəllim və direktor.
1982-1992-ci illər. BPKİA və YH-nin Şəki filialının direktoru.
1993-cü il. Şəki şəhər 17 saylı orta məktəbin direktoru.
1993-2000-ci illər. BPKİA və YH İnstitutunun Şəki filialının direktoru.
2000-2005-ci illər. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı aparatında şöbə müdiri və müavin əvəzi.
2005-2010-cu illər , Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri.
2006-2014-cü illərdə AMİ-nin Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında baş müəllim, dosent, professor.
2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimidir.
2014-cü ildən hal-hazıradək AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının professoru və müdiri.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsilin tarixi və nəzəriyyəsi.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2002-ci ildə Sank-Peterburq şəhərində keçirilən “Dözümlülüyün pedaqoji aspektləri” probleminə həsr olunan konfransda iştirak etmiş və sözügedən problemin nəzəri aspektləri ilə bağlı çıxış etmişdir.
2011-2014-cü illərdə Rusiya Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən VII, VIII, IX Beynəlxalq simpoziumlarda iştirak etmişdir.
Azərbaycanda AMİ-nin təşkilatçılığı ilə “Müəllim hazırlığının aktual problemləri”nə həsr olunmuş II, III Beynəlxalq Elmi Konfranslarda iştirak etmişdir.
Təhsil Problemlər İnstitutunun 2013-cü ildə təşkil etdiyi “Təhsilin aktual problemləri”nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.

DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ

1. Natural ədədlər üzərində əməllərin mənimsədilməsinin alqoritmik əsasları. Bakı, Mütərcim, 1999.
2. Təlim fəaliyyətinin idarə olunmasının formal, dialektik və qeyri-səlis məntiqi. Bakı, Mütərcim, 2003.
3. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. Mütərcim, Bakı, 2007.
4. Pedaqogikaya giriş. Bakı, Mütərcim, 2008.
5. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. Bakı, “Mütərcim”, 2010
6. Didaktika. Bakı, “Mütərcim”, 2011.
7. “Didaktika” fənni üzrə proqram. Mütərcim, Bakı, AMİ, 2011.
8. Pedaqogika (dərslik).2 cilddə.Bakı, Mütərcim, 2013.
9. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti). Bakı, Mütərcim, 2014.
10. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), II nəşr. Bakı, Mütərcim, 2015
11. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mülahizələr (dərs vəsaiti), Bakı, Mütərcim, 2015

12. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın kurikulum modelinə əsaslanan tədrisi metodikası (dərs vəsaiti), Bakı, “Mütərcim”, 2016.-1139s.
13. Ümumi pedaqogika(dərs vəsaiti).Bakı,”Mütərcim”,850 s.

14. Azərbaycan təhsil tarixi (proqram), Bakı, ADPU, 45 s.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının  onların tədrisi Təbiət fənləri və metodikası kafedrasının fəaliyyəti barədə

Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının  əsas tədris-elm struktur bölməsi olub riyazi, təbiət və informatika  fənləri üzrə tədris, metodiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi-işçilərin hazırlanması, yenidən hazırlanması, ixtisaslarının artırılması, təhsil alanların elmi-tədqiqat fəaliyyətlərinin təşkili və tərbiyə işlərini həyata keçirir.Kafedranın kollektivi Azərbaycan Respublikası  Qanunvericiliyinə, Təhsil Qanununa, Ali məktəblər haqqında Əsasnaməyə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, ADPU-nun Şəki filialının Nizamnamələrinə, Ali təhsil müəssisəsinin professor-müəllim heyətinin vəzifələrə seçilməsi qaydalarına və kafedranın Əsasnaməsinə uyğun olaraq formalaşdırılır və  fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasına ümumi rəhbərlik , elmlər doktoru elmi dərəcəsi, professor elmi adı və elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan kafedra  müdiri(Firədun Nadir oğlu İbrahimov) tərəfindən həyata keçirilir. Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının kollektiv idarəetmə orqanı onun iclasında öz səlahiyyətlərini həyata keçirən kafedra kollektividir. Kafedra iclaslarının tərkibi müzakirə olunan məsələlərə əsasən müəyyən edilir.Kafedranın tərkibinə kafedra müdiri, professorlar, dosentlər, məsləhətçilər, baş müəllim, müəllim, assistentlər, laborantlar, digər  kateqoriyadan olan işçilər daxildirlər.
.
Təbiət fənləri  və onların tədrisi metodikası kafedrası üzrə əsas vəzifələr aşağıdakı öz əksini tapanlardır:
-  bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, laboratoriya, praktiki, seminar və digər dərslərin yüksək elmi – nəzəri səviyyədə aparılması;
-  kurs və diplom işlərinə (layihələrinə), istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin sərbəst dərslərinə rəhbərlik edilməsi;
-   kurs imtahanlarının və məqbullarının keçirilməsi ;
-  dövlət imtahanlarının təşkili və keçirilməsi ;
-  təhsil alanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
-  kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
-  dərslik, dərs vəsaitləri, metodik rəhbərlik və göstərişlər, əyani vəsaitlər və s. hazırlanması, rektorluğun (ya fakültənin) göstərişi ilə dərslik, dərs vəsaiti və tədris metodiki ədəbiyyata rəy verilməsi;
-  elmi – tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
- tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsi və nəşr edilməsi üçün rəy verilməsi;
- kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin ayrı – ayrı kafedralarının, professor-müəllim heyətinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, yeni işə başlayan və gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda köməklik göstərilməsi;
- tədris prosesində  müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilməsi;
- kafedra əməkdaşlarının, həmçinin rektorluğun(fakültənin) tapşırığına əsasən digər iddiaçıların dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
- qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-metodiki köməklik göstərilməsi;
-  pedaqoji sahələrdə çalışan mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılmasına köməklik göstərilməsi;
-ali təhsil müəssisələrinin məzunları ilə əlaqələrin təşkil edilməsi.
2014-2017-ci illər üzrə kafedranının elmi tədqiqat istiqamətini “Antropoloji pedaqoji nəzəriyyəyə əsaslanan tədris metodikalarının təkmilləşdirilməsi texnologiyalarının işlənilməsi” təşkil edir.
.
Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının əsas tədqiqat problemləri bunlardır :
-Kurikulum modelinə uyğun təbiət fənlərinin tədrisinin optimallaşdırılması;-İKT –nin tətbiqi ilə təbiət fənlərinin metodik sisteminin rasionallaşdırılması;-Təbiət fənlərinin təliminə texnoloji sistem kimi yanaşmaqla onun idarəolunan prosesə çevrilməsi    problemlərinin tədqiqi;-Təbiət fənlərinin tədrisinə yeni pedaqoji təfəkkür tərzinin tətbiqi yolları.
.
Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrası 19.5 ştat vahidinə malikdir, 38  nəfər üzvü vardır. Kafedra üzvlərinin  elmi dərəcə və elmi adlara görə tərkibi belədir:
Elmlər doktoru və professor-1 nəfər;
Elmlər doktoru,dosent- 1 nəfər;
Elmlər doktoru- 1nəfər;
Fəlsəfə doktoru,dosent -2 nəfər;
Fəlsəfə doktoru-2 nəfər;
Baş müəllim—10 nəfər;
Müəllim –21 nəfər.
Kafedra əməkdaşları özünütəhsilə xüsusi diqqət yetirirlər.Kafedranın üç əməkdaşı(Aysel İmanova, Mehriban Kərimova və Kifayət Şirinova) PhD dərəcəsi almaq üçün hazırladıqları tədqiqat işlərini müzakirəyə təqdim etmişlər.Üç nəfər kafedra üzvü (Şirəli Abbasov,Qafqaz Ağabalayev və Daşqın Yunusov) AMEA-nın doktoranturasına qəbul olunmuşlar.
.
KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR

Bakalavr təhsil pilləsində:

1. Həndəsə (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
2. Diferensial tənliklər (Riyaziyyat və informatika xtisasında)
3. Riyazi fizika tənlikləri Riyazi analiz (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
4. Cəbr (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
6. Nəzəri fizika (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
7. Elektrotexnika və radiotexnika (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
8. Nəzəri mexanika (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
9. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
10. RİKNƏ (İTPM ixtisasında)
11. RİKTM (İTPM ixtisasında)
12. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
13. İnformatika və onun tədrisi metodikası ( Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
14. RÇDYOMH (Riyaziyyat və informatika ixtisasında)
15. Elementar riyaziyyat (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
16. İnformatika (Riyaziyyat və informatika, İTPM,Xarici dil, Tarix və coğrafiya ixtisaslarında)
17. Hesablama riyaziyyatı (Riyaziyyat və fizika ixtisasında)
18. Azərbaycan coğrafiyası (İTPM ixtisaslarında)
19. Biocoğrafiya (Tarix və coğrafiya ixtisasında)
20. Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi metodikası (MTPM ixtisasında)
21. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası (İTPM ixtisasında)
22. Uşağın anatomiya, fiziologiya və gigiyenası. (İTPM ixtisasında)
23. Ətraf aləmlə tanışlıq. (İTPM ixtisasında)
24. Tibbi biliklər. (İTPM, Filologiya ixtisasında)
25. Mülki müdafiə (Filologiya ixtisasında)Kafedrada 2 elmlər doktoru, 6 nəfər elmlər namizədi, 1 nəfər professor, 9 nəfər baş müəllim, 17 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. Kafedra əməkdaşlarından 3 nəfəri dissertantdır.

KAFEDRANIN ŞTAT CƏDVƏLİ

1. Dosent, f.r.ü.elmler.dok. - Rafiq Abduləli oğlu Rasulov
2. Professor, ped.e.d. – Firədun Nadir oğlu İbrahimov
3. Dosent, f.r.e.n. - Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü
4. R.ü.f.d., baş müəllim - Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov
5. G.m.ü.f.d., baş müəllim - Hüseyn Lütvəli oğlu Mustafabəyli
6. Baş müəllim - Xuraman İsa qızı Həmidova
7. Baş müəllim - Gülnara Qurbanəli qızı Abdurrahmanova
8. Baş müəllim - Mehriban Nurməmməd qızı Kərimova
9. Baş müəllim - Səadət Teyfuq qızı Feyzullayeva
10. Müəllim - Sevinc İlqar qızı Kərimova
11. Müəllim - Tahirə Məmmədsaleh qızı Abdulxalıqova
12. Baş müəllim - Aysel Beybala qızı İmanova
13. Baş müəllim - Kifayət Fikrət qızı Şirinova.
14. Müəllim - Qafqaz Məhəmmədhəsən oğlu Ağabalayev.
15. Müəllim - Şirəli Abbas oğlu Abbasov.
16. T.ü.f.d. Müəllim - Tofiq Vahid oğlu Mehdiyev.
17. Müəllim - Sevinc Akif qızı Əmrahova.
18. Müəllim - Gülnarə Bəhram qızı Qarayeva.
19. Müəllim - Nuranə Bəhram qızı Cəbrayılova.
20. Müəllim - Ulduz Əli qızı Əbdurəhimova.
21. Müəllim - Xan Abubəkir oğlu İlyasov.
22. Müəllim - Daşqın Rasim oğlu Yunusov
23. Müəllim - Könül Qurbanəli qızı Süleymanova
24. Müəllim - Ulduz Akif qızı Əbdürrəhimova
Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının iclaslarında aşağıdakı məsələlər   müzakirə və təsdiq edilir:
-kafedranın bütün fəaliyyət növləri üzrə, eyni zamanda müəllimlərin, elmi, tədris-  yardımçı heyətin, aspirantların,ştaj keçənlərin və fərdi planla təhsil alan tələbələrin plan və hesabatları;
-kafedra tərəfindən tədris olunan kurslar üzrə tədris vasitələri, proqramlar, imtahan materialları;-müəllimlərin tədris yükü və tədris yükünün bölünməsi;
-kafedra tərəfindən təşkil edilən seminarların, konfransların, sərgilərin və s. tematikası;
-kurs və diplom layihələrinin tematikası, rəhbərlərin və rəy verənlərin təyini, layihələrin müdafiəyə buraxılması;
-elmi və metodiki işlərin nəşr olunma qaydalarına dair təqdimatların verilməsi;- kafedra müdirinin müavinlərinin namizədliyi;
Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının  iclaslarına zəruri hallarda digər ali məktəblərin,elmi-tədqiqat institutlarının, müəssisə və təşkilatların işçiləri də dəvət olunur.Kafedra vəzifələri yerinə yetirmək üçün öz səlahiyyətləri daxilində digər məsələləri də müzakirə edib müvafiq qərar çıxarır. Kafedra iclasında qəbul olunan qərarlar barədə ADPU-nun Şəki filialının pedaqoji fakültəsinin rəhbərliyinə, zərurət olduqda direktorluğuna və elmi şurasına məlumat verir.
.
Kafedra iclaslarında aşağıdakı məsələlər barədə təklif, tövsiyə və ya təqdimat qəbul edilir:
- kafedra müdirinin seçilməsi;
- müəllim və elmi işçilərin işə qəbulu, onlarla müqavilə bağlanması, mövcud Əsasnaməyə uyğun olaraq onlara vəzifə maaşı və əlavələrin təyin edilməsi;
- aspiranturaya, magistraturaya, doktoranturaya qəbul və iddiaçıların kafedraya təhkim olunması;
- dissertasiyaların müdafiəyə qəbul edilməsi;
- institut və fakültə tərəfindən elmi və tədris-metodiki əsərlərin nəşri;
- tələbələrin müəyyən fənlər üzrə fərdi planla təhsilə keçirilməsi ;
- işçilərin və təhsil alanların həvəsləndirilməsi və ya cəzalandırılması;
- kafedraların müəllimlərinin, elmi işçilərin və digər əməkdaşların tutduqları vəzifədən kənar edilməsi;
- digər təkliflər.
.
Kafedra iclaslarında qərarlar açıq və gizli səsvermə yolu ilə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Tədris – metodiki məsələlərin, kafedra əməkdaşları və  işə qəbul olunanlar haqqında təqdimatların müzakirəsi zamanı tədris-tərbiyə prosesində şəxsən iştirak edən kafedra üzvləri həlledici səsə malikdir və qərarlar qəbul edilərkən kafedra üzvlərindən birinin təklifi ilə gizli səsvermə aparıla bilər.

Kafedranın Əsasnaməsinə uyğun olaraq kafedra müdiri : kafedra iclaslarını çağırır, onlara sədrlik edir, onların qərarlarını təsdiq edir ;  hər il kafedranın fəaliyyəti barədə hesabat təqdim edir; kafedranın işini planlaşdırır və təşkil edir, onun fəaliyyətinə rəhbərlik edir; fakültədə, ali məktəbdə, kənar təşkilatlarda  kafedranı təmsil edir ; kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədlər təklif edir; kafedranın fəaliyyətinin nəticələrinə görə kafedranın kollektivi, fakültə, ali məktəb elmi şuraları və rəhbərlik qarşısında məsuliyyət daşıyır.

Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının professor-müəllim heyəti bütün ixtisaslar üzrə tədrisin təşkil və idarə olunmasında kompüter mərkəzinin və 5 kompüter otağının imkanlarından faydalanır.Hansı ki, bu mərkəz kompüter zallarını və struktur bölmələrini şəbəkəyə birləşdirmişdir. Kompüter otaqlarında  yüksək konfiqurasiyalı 50-dən çox kompüter yerləşdirilmişdir. Filialın digər bölmələrində kompüterlər yerləşdirilib, kafedranın əməkdaşları bunların imkanlarından da kadr hazırlığı prosesində tədrisə bilvasitə təsir  nöqteyi- nəzərdən istifadə edir.

Kafedra tərəfindən monitorinqlə əhatə olunan məşğələlərin və ya açıq dərslərin  təhlil və qiymətləndirilməsi  zamanı aşağıdakı aspektlər diqqət mərkəzində saxlanılır: məşğələnin təlimin funksiyalarına uyğun məqsədlərinin  müəyyənləşdirilməsinin dürüstlüyü; mühazirə mətninin məqsədəuyğunluq səviyyəsi; məqsəd və vəzifələrin reallaşdırılması üçün forma və üsulların seçilməsi; məşğələnin elmi-pedaqoji səviyyəsi; resursların müəyyənləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi və istifadə olunması üzrə müəllimin fəaliyyətinin məqsədəuyğunluq səviyyəsi; motivasiya sferasının yaranması(yaradılması), tələbələrin idrak fəallığının davamlılığı; tədqiqat suallarının məqsədəuyğunluğu; sual və tapşırıqların təlimi-problemin həllinə istiqamətlənməsi və tələbələrin potensial imkanlarına uyğunluğu; məlumat mübadiləsi üzrə işin təşkili, tələbələrin təhliletmə və təqdimetmə bacarığı; əldə olunan informasiyaların müzakirəsinin təşkili səviyyəsi; ümumiləşdirmə, refleksiya və nəticə; yaradıcı tətbiqetmə tapşırıqlarının sistemləşdirilməsi və tələbələrə təqdim olunması;  müəllimin fasilitasiya qaydalarına əməl etməsi; müəllimin pedaqoji sövq-təbiliyi, pedaqoji ustalığı, idarəetmə üslubu və s. keyfiyyətləri.Təhlil və qiymətləndirmənin  sözügedən elementlər üzrə aparılması yalnız obyektivliyin təminatı məqsədini güdmür.Bu, kafedra əməkdaşlarının elmi-nəzəri və praktik hazırlığına müsbət təsir göstərir, tədris prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına bilvasitə təsir göstərir.

Kafedra əməkdaşları yekdil qənaətdədirlər ki, tədrisin səmərəliliyində müəllim amili həlledici rol oynayır.Təhsilalanın savadı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin təsiri müəllimin akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli asılıdır.Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur.Bilik və bacarıqlarını davamlı artıran müəllimlər təhsilalanların nailiyyətlərinə əlavə töhfə verirlər. Elmi-nəzəri və metodik aspektdən hazırlıqlı müəllimlər informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına(həmçinin digər pedaqoji texnologiyalara) əsaslanmağa cəhd göstərir, təhsilalanların yaradıcı düşüncəsinin inkişafı qayğısına qalır, təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini diqqət mərkəzinə çəkir, fəal-interaktiv təlim metodları ilə  elmi-idrak metodlarını  uzlaşdırmağı vacib sayır. Məhz  bu baxımdan hər bir kafedra üzvü özfəaliyyətinə tənqidi yanaşır və özünü  pedaqoq olaraq davamlı şəkildə təkmilləşdirir.

Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrası üzrə kollokviumların, imtahanların və digər diaqnostik, formativ, kiçik sumativ qiymətləndirmə formalarının təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət verilir.Kafedra əməkdaşları qiymətləndirmə zamanı əldə olunan və işlənilən informasiyalardan tədrisin sonrakı gedişinin korrektə olunmasında, refleksiya əməliyyatlarında faydalanırlar.İmtahanların nəticələri, kollokviumların həyata keçirilmə formaları ilə bağlı müzakirələr kafedra yığıncağının gündəliyinə daxil olunan məsələlər sırasındadır.

Kafedra kargüzarlığı mövcud qaydada təsdiq edilmiş nomenklaturaya uyğun olaraq aparılır.

Kafedranın müdiri və üzvüləri haqqında məlumat:


Anadan olduğu yer

Təvəllüdü

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Pedaqoji fəaliyyəti

Əsas iş yeri və ünvanı

Vəzifəsi

Xidməti tel.

Mobil tel.

Ev tel.

Faks

Elektron poçtu
Əlavələr:
Download this file (F.IBRAHIMOVUN ELMI ESERLERI.pdf)F.IBRAHIMOVUN ELMI ESERLERI.pdf407 Kb

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Şəxsiyyətimiz baxça, iradəmiz bu bagçanın bağbanıdır. V.ŞEKSPİR

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

Əla - 49.5%
Yaxşı - 17.2%
Qənaətbəxş - 14%
Bəyənmədim - 19.3%

Nəticə: 430
The voting for this poll has ended on: 19 Dek. 2016 - 00:00

KEÇİDLƏR

 

adpu1

QALEREYA

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

joomlatemp